Welkom bij Spelenderwijs kindertherapie

Kinder- en jeugdtherapie is een creatieve en speelse vorm van oplossingsgerichte psychotherapie. De therapie is bedoeld voor kinderen van 6-12 jaar. Ook voor jongeren van 12-18 jaar kunnen we gericht helpen.

Zit je kind slecht in z’n vel?

Met of zonder aanwijsbare reden kunnen kinderen/jongeren slecht in hun vel zitten. Door hun gedrag laten ze merken dat het niet goed gaat; dat ze emotioneel vastlopen. Te denken valt aan angstige, onzekere, boze, drukke, hooggevoelige, verdrietige, teruggetrokken kinderen/jongeren. Maar ook kinderen/jongeren met faalangst, angststoornissen, een laag zelfbeeld, traumatische ervaringen, gedragsproblemen en slaapproblemen.

Jouw kind centraal

In de therapie staat het kind/de jongere centraal. Spelenderwijs gaan we op zoek naar de oorzaak achter het probleem. Hierbij is het belangrijk dat het kind/de jongere gebruik leert maken van zijn of haar eigen kwaliteiten en mogelijkheden, en van hieruit zelf de oplossingsrichting aandraagt. Lees meer over mijn aanpak op de pagina werkwijze.