Stiefplan-Coach

Na een scheiding kan er een moment komen dat er een nieuw samengesteld gezin wordt gevormd. Maar hoe doe je dat, hoe maak je een succes van dit nieuwe gezin? De realiteit laat zien dat een samengesteld gezin een complexe samenlevingsvorm is. Het vraagt tijd, inzicht, afstemming en heldere afspraken om het goed te doen. Een stiefplan-coach kan helpen om een succesvol gezin te worden.

Stiefplan opstellen

Dit kan door het opstellen van een stiefplan. Wat verwacht je van elkaar? Hoe kan ieder gezinslid zichzelf zijn? Hoe kunnen ex-partners samen partners in ouderschap worden? Wat is er nodig voor een goede relatie tussen ouder en stiefouder?

Soms kan een kind het lastig vinden de draad weer op te pakken na een echtscheiding, of moeite hebben zijn plek te vinden in het nieuwe gezin. Ook dan kan Spelenderwijs helpen om samen te kijken wat het kind nodig heeft om met de nieuwe situatie om te gaan. Als gecertificeerd Stiefplan-Coach nodig ik u graag uit voor een kennismakingsgesprek.